sort proizvodi

Лексикон завичајних аутора

ЛЕКСИКОН ЗАВИЧАЈНИХ ПИСАЦА

 

Стваралаштво завичајних аутора је непресушан извор културног богатства једне средине који омогућава да културно благо које карактерише ту средину постане видљиво много шире. Завичајни аутори се баве локалном историјом, обичајима, осликавају живот и прошлост средине на аутентичан начин. И у својим књижевним делима често скицирају живот и свакодневицу родног краја, или уплићу слику истог кроз универзалне и свевременске слике и ликове.

Димитровград (Цариброд) је место које може да се похвали специфичним језичким амбијентом што је добра основа за развој писане речи на два језика, бугарском и српском. У жељи да представимо завичајне књижевне ствараоце и оне који се баве науком, Библиотека је припремила својеврсни Лексикон завичајних аутора који је пред вама. 

 

ЛЕКСИКОН НА МЕСТНИТЕ АВТОРИ

Творчеството на местните автори е неизчерпаем източник на културното богатство на една среда, което позволява това културното богатство, характеризиращо тази среда, да стане видимо много по-широко. Местните автори се занимават с местната история, обичаи, изобразяват по автентичен начин бита и миналото на средата. И в своите литературни произведения те често скицират живота и ежедневието на родния си край или преплитат картината на същия чрез универсални и непреходни картини и образи.

Димитровград (Цариброд) е място, което може да се похвали със специфична езикова среда, която е добра основа за развитието на писменото слово на два езика български и сръбски. За да представи млестните литературни творци и тези занимаващите се с наука, Библиотеката е подготвила своеобразен Лексикон на местните автори, който е пред вас.


 

ЕЛИЗАБЕТА ГЕОРГИЕВ

РАТКО СТАВРОВ

ВЛАСТИМИР ВАЦЕВ

ЗДЕНКА ТОДОРОВА

ЦВЕТКО ИВАНОВ

ДЕТКО ПЕТРОВ

  • keyboard_arrow_right
  • prod check
    check