sort proizvodi

ВОДИЧ ЗА КОРИСНИКЕ

Права и обавезе корисника

1. Право учлањења у Народну библиотеку „Детко Петров“ могу да остваре сви грађани са подручја општине Димитровград ка као и остали који имају потребе да користе библиотечки фонд.

2. Чланска карта важи годину дана од дана учлањења и корисник је  обавезан да са собом има чланску карту приликом доласка у Библиотеку.

3. Чланарина за коришћење књижног фонда за годину дана износи 300 динара за одрасле,  200 динара за децу  и студенте.  Предшколци и ђаци прваци бесплатно се учлањују у Библиотеку.

4. Корисник током целе године има на располагању сву библиотечку грађу и  читаоницу.

5. Корисник може да позајми највише три књиге и да их задржи највише 15 дана. Рок за коришћење књига може се лично или телефонским путем (010/360-042) продужити на још 15 дана.

6. Корисник који није вратио позајмљену књигу на време, дужан је да је на позив из Библиотеке одмах врати.

7. Корисник је дужан да се према библиотечкој грађи односи пажљиво и одговорно, да је чува као опште добро које се не сме оштетити, отуђити или уништити.

8. Оштећену или изгубљену књигу корисник је дужан да замени новом, истом књигом, или да плати троструку садашњу вредност изгубљене књиге.

9. Наслов који тренутно није у Библиотеци (налази се на читању) корисник може резервисати лично, телефоном (010/360-042) или путем Email-а (nbdetkopetrov@mts.rs)

10. Грађа из референсне збирке и завичајног фонда користи се искључиво у Библиотеци.

11. Корисник  може преко међубиблиотечке позајмице да дође до књига које се налазе у фондовима других библиотека у Србији.

12. Уписом у Библиотеку корисник прима на себе све горе наведене обавезе о условима, начину коришћења и заштити библиотечке грађе.

  • keyboard_arrow_right
  • prod check
    check