sort proizvodi

Издавачка делатност

Потреба за постојањем новина и часописа у Цариброду јавила се веома рано. Свесна снаге писане речи, царибродска интелигенција је покренула неколико занимљивих периодичних издања, која су непосредни сведок историјског, политичког, образовног и културног развоја града. До Првог светског рата у Цариброду, у различитим периодима, са различитим временом излажења, излазила су четири периодична издања: часопис „Домашен учител“ (1889), недељник  „Цариброд“ (1901-1902), недељник „Нишава“ (1909-1915) и часопис „Клопотар“ (1919). Године 1909. излази и  прва штампана књига „Стихови и проза“ Христа Гоцева. Књига је штампана у чувеној штампарији „Минев и Хаџиев“ и важан је сведок о културном нивоу и полету града на почетку ХХ века. (сл. 14 и 15)  У каснијим бурним годинама Цариброда, осим листа „Глас нашег истока“ или „Наш исток“ који је преко уредништва и администрације везан за Цариброд, ништа значајније се није дешавало на пољу издаваштва и стваралаштва.

После издвајања Библиотеке из Центра за културу, било је логично да управо она  развије ту делатност. Већ 1996. године излази прва књига у издању Народне библиотеке Димитровград. Од тада до данас Библиотека је штампала седамдесет и осам наслова различитог штива – књижевна дела, хронике села, монографије, уџбеничку литературу. Аутори тих књига су људи из Димитровграда или пореклом из града,  који живе у другим срединама и пишу на српском или бугарском језику. Ова услуга показала се као веома добра и за Библиотеку и за ширу заједницу. Оснивач је позитивно оценио значај постојања издавачке делатности и помаже издавачке пројекте. Године 2006. Библиотека је добила општинско признање за издавачку делатност.


Елизабета Георгиев

БИБЛИОГРАФИЈА ИЗДАЊА НАРОДНЕ БИБЛИОТЕКЕ „ДЕТКО ПЕТРОВ“

 

1996.

1.

КАКО ли је то песник бити : збирка песама ученика Основне школе „Моша Пијаде“ Димитровград . – Димитровград : Народна библиотека, 1996 (Пирот : Графика) . – 93 стр. : илустр. ; 18 см . – (Едиција Мали принц)

Тираж 300. 

886.7(497.1)-1-053.2
886.1-1-053.2

COBISS.SR-ID 49956364

 

2.

АНДОНОВ, Христо   

          Царибродски родослов : 1851-1951 / Христо Андонов. - Димитровград : Народна библиотека, [2001] (Пирот : Пиком). - 395 стр. : илустр. ; 25 cm

Тираж 1.000. - Регистар личних имена и  резимена: стр. 379-395.

908(497.11)

COBISS.SR-ID 512041829 

1998.

3.

ПЕТРОВ, Емил

         Izgubljena ostrva / Emil Petrov . – Dimitrovgrad : Narodna  biblioteka, 1998 (Pirot : PIKOM). – 38 str. ; 20 cm. – (Edicija  Zavičajni pesnici)

Tiraž 200.

 

886.1-13

COBISS.SR-ID 60185356

4.

АНДРЕЈЕВИЋ, Момчило
         Библиотека у Димитровграду : 1898-1998 / Момчило Андрејевић. - [1. изд.]. - Димитровград : Народна библиотека : Скупштина општине, 1998 (Пирот : Пиком). - 67 стр. : илустр. ; 23 cm

Тираж 500. - Стр. 5-6: Један вијек постојања Народне библиотеке / Драган Колев. - Библиографија: стр. [69].

027.022(497.11)"1898/1998"


COBISS.SR-ID 141841927

 

1999.

5.

НОВКОВ, Аца
         Majko, ne slušaj moju pesmu / Aca Novkov-Pelikan ; [ilustracije Dejan Dimitrov, Metodi Petrov]. - Dimitrovgrad : Narodna biblioteka ; Beograd : Interfiš, 1999 (Beograd : Pandagraf). - 69 str. : ilustr. ; 21 cm. - (Edicija Zavičajni pisci)

Tiraž 1000. - Str. 68-69: O poeziji Ace Novkova-Pelikana : izvod iz recenzije / Sadik Hamidović.

886.1-1

COBISS.SR-ID 79567116

6. 

ПАНИЋ, Наташа
          Црвена локва / Наташа Панић. - Димитровград : Народна библиотека, 1999 (Пирот : Г & Б компани). - 78 стр. ; 20 цм

Стр. 77-78: Извод из рецензије / Марин Младенов. - На кор. слика аутора и белешка о њему.

886.1-31

COBISS.SR-ID 78168076

 

7.

МАРИНКОВ, Јордан
          Забрђе : природно-привредни потенцијали / Јордан Маринков. - Димитровград : Народна библиотека, 1999 (Пирот : Пиком). - 295 стр. : илустр. ; 24 цм

Тираж 300. - Стр. 3-4: Предговор / Милан П. Петровић. - Биографија аутора: стр. 294-295. - Библиографија: стр. 291.

631(497.11)
314(497.11)

COBISS.SR-ID 76090380

 

 

8. 

НИКОЛОВ, Весна
          Музејска збирка у Димитровграду / Весна Николов ; [фотографије Љупча Христов]. - Димитровград : Народна библиотека, 1999 (Пирот : Пиком). - 52 стр., [22] стр. с таблама : илустр. ; 20 cm

Насл. стр. приштампаног превода: Музейна сбирка в Димитровград. - Тираж 1000. - Библиографија: стр. 26. - Summary.

069.51(497.11)
027.022(497.11)

COBISS.SR-ID 76087564

 

2000.

9.

ЂУРИШИЋ, Душан
         Моја цвјетна градина / Душан Ђуришић ; [илустрације Хуско Балић ... и др.]. - [1. изд.]. - Димитровград : Народна библиотека, 2000 (Подгорица : Принт). - 92 стр. : фотогр. ; 20 cm. - (Едиција Завичајни песници)

Стр. 87-88: Дозивање завичаја / Војислав Вулановић. - Стр. 89-90: Песничке свежине / Денко Рангелов. - Биљешка о писцу: стр. 91-92.

886.1(02.053.2)-1
886.1(02.053.2)-32

COBISS.SR-ID 83324172

10. 

ПЕТРОВ, Емил

         U izgubljenom gradu : [pesme ponornice] / Emil Petrov ; [ilustracije Dejan Dimitrov - Puškin]. - Dimitrovgrad : Narodna biblioteka, [2000] (Beograd : "Jeremija"). - 38 str. : ilustr. ; 20 cm. - (Ediicija Zavičajni pesnici)

Tiraž 1000. - Beleška o autoru: str. 37.

886.1-1

COBISS.SR-ID 87647756

2001.

11.

 ГЕОРГИЕВ, Елизабета
         Путевима зорњаче / Елизабета Георгиев ; [илустрације Бранислав Бошковић]. - Димитровград : Народна библиотека, 2001 (Пирот : Пиком). - 62 стр. : илустр. ; 19 цм. - (Едиција Завичајни писци)

Тираж 300. - Стр. 59-61: Између слутње и питања / Јово Кнежевић. - Стр. 62: [Рецензија] / Војислав Вулановић.

886.1-1
 
COBISS.SR-ID 89736972

 

12.   

РАЗИГРАНИ снови : збирка песама ученика Основне школе "Моша Пијаде" у Димитровграду / [уредник Елизабета Георгиев]. - Димитровград : Народна библиотека : Основна школа "Моша Пијаде", 2001 (Пирот : Пиком). - 98 стр. : илустр. ; 19 цм. - (Едиција Мали принц ; књ. 2)

Тираж 300. - Стр. 2: Како су настали "Разиграни снови" / Елизабета Георгиев. - Стр. 97-98: Огрлица од дечјих снова / Денко Рангелов.
886.1-1-053.2(082.2)

COBISS.SR-ID 91846156

13.

 ПО следите на мечтите : стихосбирка на ученици от основното училиште "Моша Пијаде" / [редактор на книгата Елизабета Георгиева]. - Димитровград : Народната библиотека ... [етц.], 2001 ([с. л. : с. н.]). - 45 стр. : илустр. ; 19 цм. - (Поредица Малкијат принц ; кн. 3)

Стр. 4-5: Вездните сънита на звездните момчета и момичета / Елизабета Георгиева.

886.7(497.1)-1-053.2(082.2)

COBISS.SR-ID 94569228

14.

МИХАЈИЛОВ, Татјана
          Зелена планета : стихована екологија за децу / Татјана Михајилов ; илустровао Слободан М. Милошевић. - Димитровград : Народна библиотека, 2001 (Београд : М3). - 52 стр. : илустр. ; 21 cm. - (Едиција Завичајни писци / [Народна библиотека, Димитровград])

Тираж 500. - На пресавијеном делу кор. листа ауторова слика и белешка о њему.

(Брош.)
821.163.41-93-1

COBISS.SR-ID 90774540

 

 

15. 

СТАВРОВ, Станимир
         Петрлаш : село које нестаје / Станимир Ставров. - Београд : Културно просветна заједница Републике Србије : Министарство пољопривреде Републике Србије : Задружни савез Србије ; Димитровград : Народна библиотека, 2001 (Пирот : Пиком). - 370 стр. : илустр. ; 24 цм. - (Библиотека "Хроника села" ; 115)

Тираж 300. - Стр. 5-8: Предговор / Петар Ј. Марковић. - Стр. 9: Предговор / Богољуб Христов. - Речник мање познатих речи и израза: стр. 357-361. - Белешка о аутору: стр. 362. - На пресавијеном делу кор. слика аутора и белешка о њему.

908(497.11 Петрлаш)

COBISS.SR-ID 89973772

2002.

16.

СОТИРОВ, Спас Крумов
         Поганово - звено между Земята и Небето / Спас Крумов Сотиров. - Димитровград : Народна библиотека, 2002 (Пирот : Графика). - 347 стр. : илустр. ; 25 cm. - (Роден край ; кн. 1)

Тираж 750. - Резимеи на срп. енг. и нем. језику. - Библиографија: стр. 329-347.

ISBN 86-84145-02-X
726.7(497.11)
55(497.11)

COBISS.SR-ID 100602892

17.    

 ШАПУТАЊА у зачараном  кругу : збирка литерарних и ликовних радова ученика Гимназије у Димитровграду / [уредник књиге Елизабета Георгиев]. - Димитровград : Народна библиотека : Гимназија, 2002 (Пирот : PI Press). - 79 стр. : илустр. ; 20 cm. - (Едиција Мали принц ; књ. 3)

Тираж 300.

ISBN 86-84145-01-1 (брош.)
821.163.41-1-053.6(082.2)
821.163.41-3-053.6(082.2)

COBISS.SR-ID 100602124

18.

 МАНОВ, Пеца Н.
           Инвалиди у магли / Пеца Манов ; [илустрације Димитар Илиев]. - Димитровград : Народна библиотека, 2002 (Пирот : PI press). - 67 стр. : илустр. ; 21 cm. - (Едиција Завичајни писци / [Народна библиотека, Димитровград])

Ауторова слика. - Тираж 300. - Стр. 5-6: Пјеснички рукопис Пеце Манова / Ратко Ставров. - Стр. 65-66: Поговор : књига поезије Пеце Манова / Александра Слађана Милошевић. - Белешка о аутору: стр. 67.

ISBN 86-84145-03-8 (брош.)
821.163.41-1

COBISS.SR-ID 103169292

19.

МИЛАНОВ, Љубомир Ј.
         Радејна / Љубомир Ј. Миланов. - Димитровград : Народна библиотека, 2002 (Ниш : Мишић). - 322 стр. : фотогр. ; 24 cm. - (Библиотека "Хронике села" ; 144)

Слика аутора. - Стр. 3-6: Предговор / Петар Ј. Марковић. - Стр. 9: Уз хронику "Радејна" / Петар Голубовић. - Љубомир (Јордан) Миланов: стр. 315. - Библиографија: стр. 316.

ISBN 86-84145-00-3
908(497.11 Радејна)
398.3(497.11)

COBISS.SR-ID 100031756

 

2003.

20.

ПЕТРОВ, Емил
         Let kroz sumrak / Emil Petrov ; [ilustracije Dejan Dimitrov-Puškin]. - Dimitrovgrad : Narodna biblioteka, 2003 (Pirot : Pi press). - 52 str. : ilustr. ; 21 cm. - (Edicija Zavičajni pesnici / [Narodna biblioteka Dimitrovgrad])

Tiraž 500. - Beleška o autoru: str. 51. - Na koricama beleška o delu.

ISBN 86-84145-04-6 (broš.)
821.163.41-1

COBISS.SR-ID 106926860

2004.

21.    

ДУГА снохватица : збирка литерарних и ликовних радова ученика Основне школе "Моша Пијаде" / [уредник Елизабета Георгиев]. - Димитровград : Народна библиотека : Основна школа "Моша Пијаде", 2004 (Пирот : Pi Press). - 116 стр. : илустр. ; 21 cm. - (Едиција Мали принц ; књ. 5)

Тираж 300. - Стр. 3-4: Ловци на сне / Елизабета Георгиев. - Стр. 113: Где су деца, ту су игре, снови! --- / Денко Рангелов.

ISBN 86-84145-06-2 (НБ; брош.)
821.163.41-1-053.2(082.2)
821.163.41-3-053.2(082.2)

COBISS.SR-ID 114896140

22. 

ГЕОРГИЕВ, Елизабета
         Чайка / Елизабета Георгиев ; [илюстрации Ивана Владимиров]. - Димитровград : Народна библиотека "Детко Петров", 2004 (Пирот : Pi-press). - 71 стр. : илустр. ; 21 cm

Тираж 300. - Стр. 3-4: Зряло и свежо / Благой Димитров.

ISBN 86-84145-08-9 (брош.)
821.163.2(497.11)-1

COBISS.SR-ID 115876108

 

23.

ИВАНОВ, Цветко Д.
         Борово : истини и легенди / Цветко Д. Иванов. - Димитровград : Народна библиотека ; София : Столичка библиотека, 2004 (Бабушница : AD print). - 594 стр. [12] стр. с фотогр., [1] лист с фотогр. : граф. прикази, табеле ; 25 cm. - (Поредица Роден край ; кн. 2)

Тираж 500. - Пояснения на по-малко познати думи: стр. 588. - Терминологичен речник: 589-590. - На пресавијеном делу кор. листа ауторова слика и белешка о њему. - Напомене и библиографске референце уз текст. - Библиографија: стр. 591-592.

ISBN 86-84145-07-0 (брош.)
94(497.11 Борово)
929.52(497.11)

COBISS.SR-ID 115879436

2005.

 

24.

 ПОТРАГА за топлим погледом : срцем бриши - мане толериши / [уредник Елизабета Георгиев]. - Димитровград : Мултикултурални центар : Народна библиотека "Детко Петров", 2005 (Пирот : Pi Press). - 64 стр. : илустр. ; 21 cm

Тираж 500.

ISBN 86-84145-11-9 (НБ "Детко Петров"; брош.)
821.163.41-1-053.2(082.2)
821.163.41-36-053.2(082.2)

COBISS.SR-ID 123497228

 

25.

ЈАНКОВ, Тамара
         Сребрни лептир / Тамара Јанков. - Димитровград : Народна библиотека "Детко Петров", 2005 (Пирот : Пи Пресс). - 80 стр. : илустр. ; 19 cm. - (Едиција Мали Принц ; књ. 6)

Ауторова слика на корицама. - Тираж 300. - Стр. 75-76: Када би сва дечја срца писала поезију / Момир Тодоров.

ISBN 86-84145-10-0 (брош.)
821.163.41-1-053.6

COBISS.SR-ID 120384780

 

26.

КРСТИЋ, Слободан
         Царибродски храм кошарке / Слободан Крстић. - Димитровград : Народна библиотека "Детко Петров", 2005 (Пирот : Графика). - 168 стр. : илустр. ; 29 cm. - (Едиција Документи / [Народна библиотека "Детко Петров"] ; књ. 1)
Ауторова слика. - Тираж 500. - Белешка о аутору: стр. 168. - Библиографија: стр 167.

ISBN 86-84145-09-7 (картон)
796.323.2(497.11)"1942/2004"
 
COBISS.SR-ID 120601356

 

27.

СТАВРОВ, Ратко
          Djevojka iz daleka / Ratko Stavrov ; [ilustracije Nikola Đorđević, Marija Gor]. - Dimitrovgrad : Narodna biblioteka "Detko Petrov", 2005 (Pirot : Pipress). - 193 str. : ilustr. ; 21 cm. - (Edicija Zavičajni pisci / [Narodna biblioteka "Detko Petrov"])

Tiraž 300. - Bilješka o piscu: str. [194]. - Na koricama: Recenzija / Goran
Maksimović.
ISBN 86-84145-12-7 (broš.)
821.163.41-31

COBISS.SR-ID 127587852

2006.

 

28.  

  ДАР / [уредник Елизабета Георгиев]. - Димитровград : Народна библиотека "Детко Петров", 2006 (Пирот : Pi press). - 216 стр. : илустр. ; 20 cm. - (Едиција Мали принц)

На врху насл. стр.: Песничка радионица. - Тираж 300. - Стр. 7-8: Земља маштуљка / Елизабета Георгиев.

ISBN 86-84145-13-5 (брош.)
821.163.41-82-053.2(082.2)
821.163.2(497.11)-82-053.2(082.2)

COBISS.SR-ID 132093708

 

29.

НОВКОВ, Аца
         Majko, ne slušaj moju pesmu : [in memoriam] / Aca Novkov Pelikan ; [ilustracije Dejan Petrov, Metodi Petrov]. - 2., dopunjeno izd. - Dimitrovgrad : Narodna biblioteka "Detko Petrov", 2006 (Pirot : Pi-press). - 96 str. : ilustr. ; 21 cm. - (Edicija Zavičajni pisci / [Narodna biblioteka "Detko Petrov", Dimitrovgrad])

Autorova slika. - Tiraž 500.

ISBN 86-84145-14-3 (broš.)
821.163.41-1

COBISS.SR-ID 132668172

 

30.

ВЕЛИЧКОВ, Гордана
         Игра зубића : едукативни путоказ : сценско-драмска игра / Гордана Величков. - Димитровград : Предшколска установа "8. септембар" : Народна библиотека "Детко Петров", 2006 (Пирот : Pi-press). - 21 стр. : илустр. ; 30 cm
 

Тираж 200.

ISBN 86-84145-15-1 (брош.)

 

373.2.016:616.314(035)
 

COBISS.SR-ID 132668428

 

2007.

31.

НИКОЛОВ, Весна
          Музејска збирка у Димитровграду / Весна Николов ; [фотографије Ивица Алексић]. - 2. допуњено изд. - Димитровград : Народна библиотека "Детко Петров", 2007 (Пирот : Pi Press). - 92 стр. : илустр. ; 20 x 21 cm

Насл. стр. приштампаног превода: Музейна сбирка в Димитровград. - Тираж 1.000. - Библиографија: стр. 87. - Summary.

ISBN 978-86-84145-17-0 (брош.)
069.51(497.11)
027.022

COBISS.SR-ID 145127436

 

32.

СТОИЛКОВ, Драган
          Senke vremena / Dragan Stoilkov ; [ilustracije Antoaneta Slagalo]. - Dimitrovgrad : Narodna biblioteka "Detko Petrov", 2007 (Pirot : Cicero). - 72 str. : ilustr. ; 20 cm. - (Edicija Zavičajni pisci)

Tiraž 300. - Str. 71-73: "Pričao mi je moj deda ---" / Nataša Nikolić i Goran Andrejević.

ISBN 978-86-84145-18-7 (broš.)
821.163.41-32

COBISS.SR-ID 144098316

 

33.

ИВАНОВ, Цветко Д.
         Драговита - Златна / Цветко Д. Иванов. - Димитровград : Народна библиотека "Детко Петров" : КИЦ "Цариброд" ; София : Столична

 библиотека, 2007 (Пирот : Цицеро). - 448 стр. : табеле ; 25 cm. - (Поредица Роден край ; књ. 3)

Тираж 750. - На пресавијеном делу кор. листа ауторова слика и белешка о њему. - Пояснение на по-малко познатите местни думи: стр. 435-437. - Терминологичен речник: стр. 439-441. - Напомене и библиографске референце уз текст. - Библиографија: стр. 443-445. - Регистар.

ISBN 978-86-84145-19-4 (брош.)
908(497.11 Драговита)
929.52(=163.2)(497.11)

COBISS.SR-ID 145028620

2008.

34. 

СОТИРОВ, Слободан
         Сотиров : приятели и модели 1946/2007 / [превод на бЪлгарски Иван Иванов, на английски Миомира Бранкович]. - Димитровград : Народна библиотека "Детко Петров", 2008 (Београд : Полиграф). - 307 стр. : репродукције ; 29 cm

На спор. насл. стр.: Sotirov. - Тираж 350. - Слободан Сотиров - биография: стр. 271-275. - Самостојтелни изложбе: стр. 277-281. - Библиографија: стр. 289-292.

ISBN 978-86-84145-16-3
75.071.1:929 Сотиров С.
75.041.5(497.11)"19/20"(084.12)

COBISS.SR-ID 146102028

35. 

МАРКОВИЋ, Љиљана
         Девојачке приче / Љиљана Марковић. - Димитровград : Народна библиотека "Детко Петров", 2008 (Ниш : Свен). - 96, 61 стр. : илустр. ; 21 cm

Насл. стр. приштампаног текста: Moonlight Shadow / Ratko Stavrov. - Оба рада штампана у међусобно обрнутим смеровима. - Текст ћир. и лат. - Тираж 300.

ISBN 978-86-84145-20-0 (брош.)
821.163.41-32

COBISS.SR-ID 147617548

 

36.

ВЕЛИЧКОВ, Гордана
         Горданине стихоловачке авантуре : шта је Гоца видела док се с нама играла / Гордана Величков. - Димитровград : Народна библиотека "Детко Петров", 2008 (Краљево : Intarsio group). - 47 стр. : илустр. ; 20 cm

Тираж 200.

ISBN 978-86-84145-21-7
821.163.41-93-1

COBISS.SR-ID 151093004

 

 

 

37.    

ПЕСНИЧКА радионица Рукопис срца / [уредник Елизабета Георгиев]. - Димитровград : Народна библиотека "Детко Петров" : Основна школа "Христо Ботев", 2008 (Краљево : Inserco Group). - 140 стр. : илустр. ; 21 cm

Тираж 300.

ISBN 978-86-84145-22-4 (НБ)
821.163.41-1-053.2(082.2)
821.163.41-36-053.2(082.2)
 
COBISS.SR-ID 153286156

 

 

 

38.

          ХАЈДЕ да стварамо : млади Димитровграда у години јубилеја / [уредник Елизабета Георгиев]. - Димитровград : Народна библиотека "Детко Петров" : Цантар за културу, 2008 (Краљево : Insercio Group). – нпг. ; 21 cm

821.163.41-1-053.2(082.2)

821.163.41-36-053.2(082.2)

2009.

39.

             ХАЈДЕ да стварамо! Књ. 2 / [уредник Елизабета Георгиев]. - Димитровград : Народна библиотека "Детко Петров" : Цантар за културу, 2009 (Пирот : PI PRESS). – 48 стр. ; 21 cm

821.163.41-1-053.2(082.2)
821.163.41-36-053.2(082.2)

2010.

40.

КРСТИЋ, Слободан, 1947-
         Царибродсят баскетболен храм / Слободан КрЬстич ; [превод Иван Иванов]. - 2. допЬлнено изд. - Димитровград : Народна библиотека "Детко Петров", 2010 (Софија : Графика). - 225 стр. : илустр. ; 29 cm. - (Едиција Документи / [Народна библиотека "Детко Петров"] ; књ. 1)

Насл. изворника: Царибродски храм кошарке. - Ауторова слика. - Тираж 300. - Белешка о аутору: стр. [228]. - Библиографија: стр [227].

ISBN 978-86-84145-25-5
796.323.2(497.11)"1942/2004"

COBISS.SR-ID 180540428

 

41.

ИВАНОВ, Цветко Д.
         Бански Дол и банскодолци / Цветко Д. Иванов. - Димитровград : Народна библиотека "Детко Петров" : КИЦ "Цариброд" ; София : Столична библиотека, 2010 (Пирот : Цицеро). - 311 стр. : табеле ; 25 cm. - (Поредица Роден край ; књ. 4)
Тираж 300. - На корицама ауторова слика и белешка о њему. - Пояснение към отделни думи и изрази: стр. 301-304. - Терминологичен речник и турцизми: стр. 305-306. - Напомене и библиографске референце уз текст. - Библиографија: стр. 307-310. - Регистар.

ISBN 978-86-84145-24-8 (брош.)
908(497.11 Бански дол)
929.52(=163.2)(497.11)

COBISS.SR-ID 173266700

42.     

МИСЛИ зелено : да ти све у животу буде шарено, баш сваки дан мисли зелено! / [уредник Елизабета Георгиев]. - Димитровград : Народна библиотека "Детко Петров" : НВО Зелена алтернатива, 2010 (Пирот : Pi press). - 69 стр. : илустр. ; 21 cm

Тираж 200.

ISBN 978-86-84145-23-1 (НБДП; брош.)
821.163.41-1-053.2(082.2)
821.163.41-36-053.2(082.2)
821.163.41-2-053.2(082.2)

COBISS.SR-ID 177575692

2011.

43.  

СТРАТЕГИЈА одрживог развоја општине Димитровград : 2010-2020. - Димитровград : Скупштина општине : Народна библиотека "Детко Петров", 2011 (Пирот : Pi press). - 104 стр. : илустр. ; 30 cm

Тираж 100. - Напомене и библиографске референце уз текст.

ISBN 978-86-84145-27-9 (брош.)
502.131.1(497.11)"2010/2020"

COBISS.SR-ID 181932044
  

44.

ГЕОРГИЕВ, Елизабета, 1975-
         111 година књиге : Библиотека у Димитровграду : 1898-2009 / Елизабета Георгиев. - Димитровград : Народна библиотека "Детко Петров", 2011 (Пирот : Pi press). - 196 стр. : илустр. ; 24 cm. - (Едиција Документи / [Народна библиотека "Детко Петров"] ; књ. 2)
 

Тираж 300. - Белешка о аутору: стр. [197]. - Библиографија издања Народне библиотеке "Детко Петров" Димитровград : 1996-2010.: стр. 168-173. - Библиографија: стр. 187-190. - Резюме; Summary.

ISBN 978-86-84145-26-2 (брош.)
027.022(497.11)"1898/2009"

COBISS.SR-ID 181223180

45.

ИВАНОВ, Цветко Д.
         Шумйе / Цветко Д. Иванов. - Димитровград : Народна библиотека "Детко Петров" : Национален сЪвет на бЪлгарите в Сербия, 2011 (Пирот : Цицеро). - 94 стр. : табеле ; 25 cm. - (Поредица Роден край ; књ. 5)
Тираж 150. - Терминологичен речник и турцизми: стр. 45. - Напомене и библиографске референце уз текст. - Библиографија: стр. 46. - Садржи и: Голеш. - Терминологичен речник и турцизми: стр. 93. - Библиографија: стр. 94-95.

ISBN 978-86-84145-28-6 (НБ)
929.52(=163.2)(497.11)

COBISS.SR-ID 184497420

46.

ЗАГРИЗИ живот! : не скрећи! само право! - живи здраво! / [уредник Елизабета Георгиев]. - Димитровград : Народна библиотека "Детко Петров" : НВО Зелена алтернатива, 2011 (Пирот : Pi press). - 92 стр. : илустр. ; 21 cm

Текст на срп. и буг. језику. - Тираж 200.

ISBN 978-86-84145-29-3 (НБДП; брош.)
821.163.41-1-053.2(082.2)
821.163.41-36-053.2(082.2)
821.163.2(497.11)-1-053.2(082.2)

COBISS.SR-ID 185731852

47.   

НА рубовима тишине : збирка радова чланова Песничке радионице Народне библиотеке "Детко Петров" / [уредник Елизабета Георгиев]. - Димитровград : Народна библиотека "Детко Петров", 2011 (Пирот : Pi-press). - 99 стр. : илустр. ; 21 cm

"Гимназији "Св. Кирил и Методије" за њен 120-ти рођендан"--> прелим. стр. - Текст на срп. и буг. језику. - Тираж 300.

ISBN 978-86-84145-30-9 (брош.)
821.163.41-053.2-1(082.2)
821.163.41-053.2-3(082.2)
821.163.2(497.11)-053.2-1(082.2)
821.163.2(497.11)-053.2-3(082.2)

COBISS.SR-ID 186865676

2012.

48.

ВРАТА од папира : зборник радова чланова Песничке радионице Народне библиотеке "Детко Петров", ученика Основне школе "Христо Ботев" / [уредник Елизабета Георгиев]. - Димитровград : Народна библиотека "Детко Петров", 2012 (Пирот : Pi press). - 148 стр. : илустр. ; 21 cm

Тираж 300. - Стр. 7-8: Иза врата од папира / Елизабета Георгиев.

ISBN 978-86-84145-35-4 (брош.)
821.163.41-1-053.2(082.2)
821.163.41-36-053.2(082.2)

COBISS.SR-ID 195243020

 49.

 ИВАНОВ, Цветко
          Прача / Цветко Д. Иванов ; [фотографии, диаграми, таблици Сава Захариев Деянов, Цветко Иванов, Борислава Иванов]. - Димитровград : Народна библиотека " Детко Петров" Димитровград : Национален сЪвет на бЪлгарското национално малцинство, 2012 (Пирот : Сито плус). - 207 стр. : илустр. ; 25 cm. - (Поредица "Роден край" ; кн. 7)

Тираж 220. - На пресавијеном делу кор. листа ауторова слика и белешка о њему. - Напомене и библиографске рефер енце уз текст. - Библиографја: стр. 201-203. - Резиме ; Ресуме ; Зусамменфассунг.

ISBN 978-86-84145-33-0 (брош.)
908(497.11 Прача)
929.52(497.11)

COBISS.SR-ID 194537228

 

50.

МЕЂУНАРОДНИ стручни скуп Библиотеке и тинејџери (2012 ; Пирот)
          Библиотеке и тинејџери : зборник радова са Међународног стручног скупа одржаног у Пироту 11-12. октобра 2012. године / уредници Елизабета Георгиев, Надица Костић ; [превод текста са бугарског и руског Елизабета Георгиев]. - Пирот : Народна библиотека ; Димитровград : Народна библиотека "Детко Петров", 2012 (Пирот : Ђовани). - 322 стр. : илустр. ; 25 cm

Радови делимично на буг. и рус. оригиналу и срп. преводу. - Тираж 200. - Реч уредника: стр. 9-10. - Библиографија уз већину радова.

ISBN 978-86-83843-27-5 (НБП; брош.)
ISBN 978-86-84145-34-7 (НБДП)
027.022-053.6(082)

COBISS.SR-ID 193685772

51.

ИВАНОВ, Цветко Д.
         Русимовци из Поганова / Цветко Д. Иванов. - Димитровград : Народна библиотека "Детко Петров" : Национални савет бугарске националне мањине, 2012 (Пирот : Pi press). - 61, 62 стр. : илустр. ; 21 cm. -

 (Едиција Родни крај ; књ. 6)

Насл. стр. приштампаног текста: Вртинци из Грапе / Цветко Д. Иванов. - Оба рада штампана у међусобно обрнутим смеровима. - Тираж 170. - Напомене и библиографске референце уз текст. - Библиографија: стр. 62.

ISBN 978-86-84145-32-3 (НБДП)
929.52РУСИМОВ
929.52ВРТИН
908(497.11 Грапа)
908(497.11 Поганово)

COBISS.SR-ID 192105484

52.

СОТИРОВ, Спас Крумов
         Отбрулки от живота - окапки от науката / Спас К. Сотиров. - Димитровград : Народна библиотека "Детко Петков", 2012 (Пирот : Pi press). - 124 стр. : илустр. ; 21 cm

Тираж 400. - На корицама слика аутора и белешка о њему. - Стр. 135-136: Мнение / КръсЬо Манчев.

ISBN 978-86-84145-31-6 (брош.)
821.163.2-36

COBISS.SR-ID 190403084

2013.

53.

ИГОВ, Сретен
         Оброчните кръстове : култово знамение / Сретен Игов. - Димитровград : Народна библиотека : Национален съвет на българското национално малцинство, 2013 (Крупац : Смарт прес). - 230 стр. : илустр. ; 25 cm. - (Поредица "Роден край" ; кн. 9)

Тираж 300. - Стр. 227: Рецензия / Весна Николова. - Библиографија: стр. 230.

ISBN 978-86-84145-40-8 (НБ; картон)
398

COBISS.SR-ID 203875596

54.

СОТИРОВ, Спас, 1929-
         Пъртелашкият подземен замък / [Спас Крумин-Сотиров ; снимки Славиша Миланов, Спас Крумин-Сотиров, Тодор Ганчев]. - Димитровград : Народна библиотека "Детко Петров", 2013 (Крупац : Смарт прес). - 87 стр. : илустр. ; 25 cm

Податак о аутору преузет из колофона. - Тираж 300. - Библиографија: стр. 81-87. - Резиме, Resume, Zusammenfassung.

ISBN 978-86-84145-39-2 (брош.)
551.435.83/.84(497.11)
551.44(497.11)

COBISS.SR-ID 202987532

55.

ИЛИЋ, Тања, 1994-
          Crveni jaguar na putu za pakao / Tanja Ilić ; [ilustracije Tanja Ilić]. - Dimitrovgrad : Narodna biblioteka "Detko Petrov", 2013 (Pirot : Smart press). - 76 str. : ilustr. ; 21 cm

Autorkina slika. - Tiraž 200. - Str. 74-75: Da li će stihovi sabrani u ovoj zbirci biri početak puta ili uspomena? / Ratko Stavrov. - Str. 76: Tanjina čekaonica snova / Elizabeta Georgievna. - Beleška o autoru: str. [77].

ISBN 978-86-84145-38-5 (broš.)
821.163.41-1

COBISS.SR-ID 202436364

56 .

СМЕЈАЛИЦЕ за свако лице / [саставила и уредила Елизабета Георгиев]. - Димитровград : Народна библиотека "Детко Петров" : Центар за културу, 2013 (Пирот : Ђовани). - 68 стр. : илустр. ; 21 cm. - (Хајде да ставрамо : лето у библиотеци 2013)
Тираж 150.

ISBN 978-86-84145-37-8 (НБДП; брош.)
821.163.41-1-053.2(082.2)
821.163.41-3-053.2(082.2)

COBISS.SR-ID 200237324

57.  

ВЯРА и камък / Цветко Д. Иванов ... [и др.] ; [фотографии Саша Костов ... [и др.]]. - Димитровград : Народна библиотека "Детко Петров" : Национален съвет на българското национално малцинство, 2013 (Пирот : Ђовани). - 160 стр. : илустр. ; 25 cm. - (Поредица Роден край ; кн. 8)

Тираж 300. - Напомене и библиографске референце уз текст. - Библиографија: стр. 158-159. - Резимеи на више језика.

ISBN 978-86-84145-36-1 (НБДП; картон)
726(497.11)
908(497.11 Димитровград)

COBISS.SR-ID 198153228

2014.

58.

ИВАНОВ, Цветко Д., 1949-
         Скървеница / Цветко Д. Иванов ; [фотографии Цветко Иванов, Борислава Иванов]. - Димитровград : Народна библиотека "Детко Петров" : Национален съвет на българското национално малцинство, 2014 (Крупац : Смарт прес). - 317 стр. : илустр. ; 24 cm. - (Поредица Роден край ; кн. 11)

Тираж 220. - Предговор от Алекси Иванов: стр. 9-10. - На пресавијеном делу кор. листа ауторова слика и белешка о њему. - Напомене и библиографске референце уз текст. - Библиографија: стр. 311-313. - Резиме ; Summary ; Zusammenfassung.

ISBN 978-86-84145-42-2 (НБДП, брош.)
908(497.11 Скрвеница)
323.15(=163.2)(497.11-11)

COBISS.SR-ID 206643980

 

59.

ВИДЕНОВ, Петър, 1970-
         По ловджийски / Петър Виденов. - Димитровград : Народна библиотека "Детко Петров", 2014 (Пирот : Пи-пресс). - 355 стр. : илустр. ; 24 cm. - (Поредица "Роден край" ; кн. 10)

Тираж 500. - Стр. 11-12: Предговор / Ненад Стефанов. - На пресавијеном делу кор. листа ауторова слика и белешка о њему. - Напомене и библиографске референце уз текст. - Библиографија: стр. 333-353.

ISBN 978-86-84145-41-5 (брош.)
639.1:061.2(497.11)"1898/2014"

639.1(497.11)(091)

COBISS.SR-ID 204321804

 

60.

ДУШАТА на Царибродско / [събрал и приготвил] Цветко Д. Иванов. - Димитровград : Народна библиотека "Детко Петров", 2014 (Крупац : Smart press). - 132 стр. ; 24 cm. - (Поредица Роден край ; кн. 12)

Тираж 300. - Пояснение към отделни местни думи и изрази: стр. 129-132.

ISBN 978-86-84145-43-9 (брош.)
821.163.2(497.11)-82:398
821.163.2(497.11).09-82:398

COBISS.SR-ID 210406156

 

61.

ГЕОРГИЕВ, Елизабета, 1975-
        Анализа стања образовне мреже у прекограничном региону / Елизабета Георгиев. - Димитровград : Народна библиотека "Детко Петров" : Нацинални савет бугарске националне мањине, 2014 (Крупац : Smart press). - 118 стр. : граф. прикази ; 30 cm

На врху насл. стр.:"Project: Mission 2007CB16IPO006-2011-2-176 Manitaning300a Sustainble Cultural Identyty of the Bulgerians in the Trans-Boundary Region of Republic of Serbia by Optimization of the Functional Network for Education in Bulgarian Language". - На насл. стр.: Научно-изследователски сектор кЬм су "Св. Климент Охридски". - Тираж 50. - Напомене и библиогрфске референце уз текст. - Библиографија: стр. 117-118.

ISBN 978-86-84145-44-6 (НБДП; брош.)
37.014.53:323.153(497.11-11)
376.74-054.57(=163.2)(497.11-11)
373.3/.4(=163.2)(497.11-11)

COBISS.SR-ID 210764812

2015.

62.

ВАЦЕВ, Властимир, 1934-
         Магията на словото и картината : критически статии / Властимир Вацев. - Димитровград : Народна библиотека "Детко Петров" : Национален съвет на българското национално малцинство в Сърбия, 2015 (Крупац : Smart press). - 146 стр. ; 21 cm

Тираж 300. - Na koricama autorova slika i beleška o njemu.

ISBN 978-86-84145-47-7 (брош.)
821.163.2(497.11):929
930.85(=163.2)(497.11)

COBISS.SR-ID 213929740

63.

ВАЦЕВ, Властимир, 1934-
         Хуморът като хигиена на нравите : хумористично - сатирични разкази / Властимир Вацев. - Димитровград : Народна библиотека "Детко Петров" : Национален съвет на българското национално малцинство в Сърбия, 2015 (Крупац : Smart press). - 99 стр. ; 21 cm

Тираж 300. – Na koricama autorova slika i beleška o njemu.

ISBN 978-86-84145-46-0 (брош.)
821.163.2(497.11)-36

COBISS.SR-ID 213926924

 

64.

ГЕОРГИЕВ, Елизабета, 1975-

          Радионица осмеха : 15 година Песничке радионице Народне библиотеке "Детко Петров" у Димитровграду / Елизабета Георгиев. - Димитровград : Народна библиотека "Детко Петров", 2015 (Крупац : Smart press). - 156 стр. : илустр. ; 21 cm

 

Ауторкина слика. - Тираж 300. - Стр. 158-159: О осмеху, речима и још о нечему веома важном / Милоје Радовић. - Стр. 160-161: Магија песничке радионице библиотеке у Димитровграду / Радостина Нејкова. - O аутору: стр. 163. - Библиографија: стр. 149-150. - Резюме ; Summary.

ISBN 978-86-84145-48-4 (брош.)

027.022(497.11):[82:061.2

COBISS.SR-ID 217034508

65. 

ИВАНОВ, Цветко Д., 1949-
         Врабча / Цветко Д. Иванов ; [фотографии, диаграми, таблици Цветко Иванов, Борислава Иванов]. - Димитровград : Народна библиотека "Детко Петров", 2015 (Крупац : Смарт прес). - 182 стр. : илустр. ; 24 cm. - (Поредица Роден край ; кн. 12)

Тираж 220. - Напомене и библиографске референце уз текст. - Библиографија: стр. 177-179. - Резиме ; Summary.

ISBN 978-86-84145-49-1 (брош.)
908(497.2 Врабча)
929.52((497.2 Врабча)

COBISS.SR-ID 217416460

2016.

66.

ИВАНОВ, Цветко Д., 1949-
        Планиница : Доња и Горња / Цветко Д. Иванов ; [фотографије Aлександар-Сашко Тодоров, Васил Пејчев, Жорж Гајдаров, Јордан Андоновић, Момчил Михајлов, Никола Сиљановић, Цветко Иванов, непознати аутори]. - Димитровград : Народна библиотека "Детко Петров", 2016 (Пирот : Смарт Прес). - 224 стр. : илустр. ; 24 cm. - (Едиција Родни крај / [Народна библиотека "Детко Петров"] ; књ. 14)

Tiraž 200. - Турцизми: стр. 220. - Напомене и библиографске референце уз текст. - Библиографија. стр. 221-223. - Резюме, Sumarry.

ISBN 978-86-84145-51-4 (брош.)
908(497.11 Планиница доња)
908(497.11 Планиница горња)

COBISS.SR-ID 225165580

 

67.

ИВАНОВ, Цветко Д., 1949-
        Rusimovci i Asenovci iz Poganova / Cvetko D. Ivanov ; [fotografije Cvetko Ivanov, Ratko Stavrov]. - Dimitrovgrad : Narodna biblioteka "Detko Petrov", 2016 (Pirot : Smart). - 97, 68 стр. : ilustr. ; 24 cm. - (Edicija Rodni kraj / [Narodna biblioteka "Detko Petrov"] ; knj. 13)

Nasl. str. prištampanog teksta: Vrtinci iz Grape / Cvetko D. Ivanov. - Oba teksta štampana u međusobno obrnutim smerovima. - Tiraž 150. - Napomene i bibliografske reference uz tekst.

ISBN 978-86-84145-50-7
929.52РУСИМОВЦИ
929.52АСАНОВЦИ
929.52ВРТИНЦИ
908(497.11 Поганово)
908(497.11 Грапа)

COBISS.SR-ID 220850188

 

68.

ГЕОРГИЕВ, Елизабета, 1975-    

            Издавачка делатност Народне библиотеке "Детко Петров" Димитровград : (1996-2016) : анотирана библиографија = Издателсka дейност на Народнаta библиотека "Детко Петров" Димитровград : (1996-2016) : анотирана библиография / Елизабета Георгиев. - Димитровград : Народна библиотека "Детко Петров", 2016 (Крупац : Smart Pres). - 209 стр. ; 25 cm

 

Упоредо срп. и буг. текст. - Тираж 150. - Стр. 81-83: San i java ili Kako nastaju knjige / D. K. [Dragan Kolev]. - Стр. 84-88: Срећа звана књига / Иван Иванов. - Регистри.

 

ISBN 978-86-84145-52-1 (брош.)

 

а) Народна библиотека "Детко Петров" (Димитровград) -- Издања -- 1996-2016 -- Библиографије, анотиране013:[027.022:655.4(497.11)"1996/2016"

 

COBISS.SR-ID 227346700

                                                   

69.

ДАВИТКОВ, Ивана, 1983-   

         Граматични трансформации при художествен превод : (сръбско-български паралели) / Ивана Давитков. - Димитровград : Народна библиотека "Детко Петров" ; София : Университетско издателство "Св. Климент Охридски", 2016 (Пирот : Smart pres). - 216 стр. ; 24 cmТираж 300. - На корицама ауторкина слика и белешка о њој. - Напомене и библиографске референце уз текст. - Библиографија: стр. 203-216.

 

ISBN 978-86-84145-54-5 (НБДП; брош.)

ISBN 978-954-07-4229-8 (УИСКО)

 

а) Српски језик -- Глаголи -- Превођење б) Бугарски језик -- Српски језик -- Контрастивна анализа в) Српска књижевност -- Бугарски преводи

 

811.163.41'367.625:81'255.2/.4

811.163.41:811.163.2'362

821.163.41.03=163.2

                                                                                                      

COBISS.SR-ID 228168972

2017.

70.

         ОШ-пърц : смешки от Царибродско / [събрал и приготвил] Сретен Игов ; [карикатури Методи Мета Петров и Сретен Игов]. - Димитровград : Народна библиотека "Детко Петров", 2017 (Крупац : Смарт прес). - 209 стр. : илустр. ; 21 cm

 

Тираж 300. - Стр. 5-6: Хуморът като битие разнообразен хумор от Царибродско / Стефан Николов. - За автора: стр. 208.

 

ISBN 978-86-84145-57-6

1. Игов, Сретен, 1937- [приређивач, сакупљач] [илустратор]

821.163.2(497.11)-84:398

821.163.2(497.11)-845:398

 

COBISS.SR-ID 252809740

 

71.

ВАЦЕВ, Властимир, 1934-    

         Малко езикознание / Властимир Вац

  • keyboard_arrow_right
  • prod check
    check